Kuźnia we wsi Borzychy

We wsi, obok karczmy znajdowała się kuźnia. Odwiedzający Borzychy (w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów), którym zdarzyło się zboczyć z Wielkiego Gościńca Litewskiego mogli liczyć nie tylko na strawę i nocleg ale także na pomoc kowala. Warsztat kowalski funkcjonował w tym miejscu jeszcze w XX wieku.

Budynek obecnie nie istnieje.

Zobacz też

Borzychy – malownicza wieś w gminie Liw.

© 2023 Borzychy.com. Wszelkie prawa zastrzeżone.